Tobb İl Kadın Girişimciler Kurulu Ve Tobb İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri

  • 1124

Sayın Üyelerimiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza iletilen yazıda, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimlerinin Oda/Borsalarda 19 Ekim 2023 Perşembe günü 10:00 - 17:00 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu'na üye olmak isteyen adaylar, 3 Temmuz 2023 - 8 Eylül 2023 tarihleri arasında TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemi https://girisimcilik.tobb.org.tr/view/uye/edevletgiris.php üzerinden online başvuru yapabileceklerdir.

İl Kurulu'na üye olacak kadın ve genç girişimcilerin, Ticaret siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekmektedir. O İlde bulunan bir fakülte, yüksekokul ya da enstitüde, girişimcilik konusunda çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri ile toplum nezdinde saygınlık uyandıran diğer gerçek kişiler de İl Kurul üyesi yaş şartı aranmaksızın belirlenebilmektedir. İl Kurulu'na üye olacak genç girişimcilerin ise 18 yaşından gün almış, 40 yaşından ise gün almamış olması gerekmektedir.

İl Kurul üyeliği onaylanmış kişilerden oluşan TOBB İl Kadın Girişimciler ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu seçmen listeleri, İl İcra Komite üye sayıları TOBB Girişimcilik Bilgi sistemi üzerinden paylaşılacak olup, 3 Ekim 2023 Salı günü Malatya Ticaret Borsası hizmet binasında bulunan ilan yerlerine asılarak ve Borsamız internet sitesinde yayınlanarak duyurulacaktır.

İl Kurul üyeliği gerçekleşen üyelerin, İcra Komitesi üyeliği için adaylık başvuruları, 11 Ekim 2023 - 17 Ekim 2023 tarihleri arasında dilekçe ve ekinde aday olabilme şartını tevsik eden adli sicil belgesi ile birlikte mesai bitimine kadar seçimin gerçekleştirileceği Malatya Ticaret Borsasına elden teslimi yoluyla yapılacaktır. İlgili mevzuat uyarınca seçimde, seçmen listesinde ismi bulunan kişi oy kullanabilecek olup, vekâleten oy kullanılması mümkün değildir.

Başvurusunu tamamlamış İcra Komitesi Üyeliği adaylarının yer aldığı liste, 18 Ekim 2023 Çarşamba günü mesai başlangıç saatinden itibaren seçimin gerçekleştirileceği Malatya Ticaret Borsası hizmet binasında bulunan ilan yerlerine asılmak ve/veya internet sitelerinde yayınlanmak suretiyle duyurulacaktır.

19 Ekim 2023 Perşembe günü gerçekleştirilecek olan İl İcra Komitesi Seçimlerinde seçilen asıl ve yedek üyelerin girişleri, seçimi gerçekleştiren Oda/Borsa tarafından 26 Ekim 2023 tarihine kadar TOBB Girişimcilik Bilgi Sistemi'ne kayıt edilecektir.

Bu kapsamda; TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri ekte yer alan takvim çerçevesinde, TOBB Girişimcilik Bilgi Sisteminde yer alan mevzuatlar doğrultusunda gerçekleştirilecek olup, sürece ilişkin hususlar ekte yer almaktadır.