2023 Ürünü Kuru Kayısı Sınıf Toleransları

  • 1123

Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda talep edildiği üzere, 2023 mahsulü kuru kayısılarda vuruk ve kesik oranlarının önceki yıllara göre çok daha fazla olduğu göz önüne alınarak, TS 485 Kuru Kayısı Standardı 4.3.2 Sınıf Toleransları Çizelge 2’nin 2023 ürünü kuru kayısılar için aşağıda yer alan tablodaki haliyle uygulanmasının, anılan ürünler için ilgili kusurlar bağlamında 2023/21 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Tarım Ürünleri Tebliği kapsamında uygulanacak Sınıf Toleransları tablosu Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüklerince uygun görülmüştür.

Gallery